• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

JIS Leaf Feeler Gauge 150A Series (150A0.11)

Part Number
150A0.11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMeasuring Range
(mm)
Mass
(g)
Material
15 Day(s) or more 0.11 ±0.0057SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Sheets(sheet) 1 Length(mm) 150 Leaf Width(mm) 12.7
Leaf Shape Type A

Please check the type/dimensions/specifications of the part 150A0.11 in the JIS Leaf Feeler Gauge 150A Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 150A0.11 ในชุด JIS Leaf Feeler Gauge 150A Series

Products like this...

Part Number
150A0.04
150A0.05
150A0.06
150A0.12
150A0.13
150A0.14
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMeasuring Range
(mm)
Mass
(g)
Material
15 Day(s) or more 0.04 ±0.0036SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.05 ±0.0036SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.06 ±0.0036SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.12 ±0.0057SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.13 ±0.0057SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.14 ±0.0057SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)