• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Whetstone EDS【12 Pieces Per Package】

Whetstone EDS

[Features]
· Can grind well to the end on hard surfaces such as after electrical discharge machining or after quenching and for removing rough surfaces. Convenient for polishing detailed parts.
[Features]
· Surface polishing after general molding or electrical discharge machining.

Part Number
EDS120-1.6-6-150
EDS120-3-3-150
EDS120-3-6-150
EDS120-3-13-150
EDS120-6-13-150
EDS180-1.6-6-150
EDS180-3-3-150
EDS180-3-6-150
EDS180-3-13-150
EDS180-6-13-150
EDS220-1.6-6-150
EDS220-3-3-150
EDS220-3-6-150
EDS220-3-13-150
EDS220-6-13-150
EDS280-1.6-6-150
EDS280-3-3-150
EDS280-3-6-150
EDS280-3-13-150
EDS280-6-13-150
EDS320-1.6-6-150
EDS320-3-3-150
EDS320-3-6-150
EDS320-3-13-150
EDS320-6-13-150
EDS400-1.6-6-150
EDS400-3-3-150
EDS400-3-6-150
EDS400-3-13-150
EDS400-6-13-150
EDS600-1.6-6-150
EDS600-3-3-150
EDS600-3-6-150
EDS600-3-13-150
EDS600-6-13-150
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
Size
(mm)

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1201.6 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1203 × 3 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1203 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1203 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1206 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1801.6 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1803 × 3 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1803 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1803 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 1806 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2201.6 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2203 × 3 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2203 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2203 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2206 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2801.6 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2803 × 3 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2803 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2803 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 2806 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 3201.6 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 3203 × 3 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 3203 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 3203 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 3206 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 4001.6 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 4003 × 3 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 4003 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 4003 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 4006 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 6001.6 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 6003 × 3 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 6003 × 6 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 6003 × 13 × 150

12 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 6006 × 13 × 150

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Grindstone for molds Abrasive grain WA Hardness Medium-hard
Binding agent V

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)