• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Neon Tube

PDF

Japanese Only

 
Part Number
D-74-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Product/Set Classification Single Item JAN code 4962772420249

Please check the type/dimensions/specifications of the part D-74-1 in the Neon Tube series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-74-1 ในชุด Neon Tube

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)