• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Crimping Pliers 9790-05

Crimping Pliers 9790-05

· Firm plastic case included.
· The terminals are contained in a two-level plastic tray that has six partitions.
· The included end sleeve is the non-colored variant.

Part Number
9790-05
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งComponents of Set / Accessories
Quote Crimping pliers: 9771-180. End sleeve (colorless; mm2): 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 200 pcs. each, 4.0/6.0 150 pcs. each, 10.0/16.0 50 pcs. each

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Item / Set Classification Set Mass(g) 930 JAN Code 4003773025535

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9790-05 in the Crimping Pliers 9790-05 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9790-05 ในชุด Crimping Pliers 9790-05

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)