• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Cobra + Nippers Set 002072V02

Mini Cobra + Nippers Set 002072V02

· Set of mini size Cobra water pump pliers and nippers
· The 150 mm Cobra is ideal for all sorts of work areas. (30 mm nut grasping capability)
· The nippers cut everything from tie wraps to small cotter pins and have an imposing size.
· Improved portability with the included belt pouch.
· Also ideal as a gift.

Part Number
002072V02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFeatures Components of Set / Accessories
6 Day(s) or more Pouch dimensions (mm): W70 × H170 × D50Heavy-duty slant nippers (7401-160), Cobra water pump pliers (8701-150), dedicated pouch

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Item / Set Classification Set Mass(g) 390 JAN Code 4003773075851

Please check the type/dimensions/specifications of the part 002072V02 in the Mini Cobra + Nippers Set 002072V02 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 002072V02 ในชุด Mini Cobra + Nippers Set 002072V02

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)