• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Power Pack 002010

Power Pack 002010

· A set with one pair each of heavy-duty pliers, heavy-duty slant nippers, "Cobra" water pump pliers
· High visual effect package design (with a wide opening hole for a hook).

Part Number
002010
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFeatures Components of Set / Accessories
6 Day(s) or more Size (mm): W170 × H370 × D40Heavy-duty pliers (0201-180), heavy-duty slant nippers (7401-160), Cobra water pump pliers (8701-250)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Item / Set Classification Set Mass(g) 865 JAN Code 4003773010388

Please check the type/dimensions/specifications of the part 002010 in the Power Pack 002010 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 002010 ในชุด Power Pack 002010

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)