• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Safety Lock 002012

Safety Lock 002012

· Set of VDE insulation-tested pliers/nippers/needle-nose pliers that conform to the DIN EN 60900 standard
· High visual effect package design (with a wide opening hole for a hook).

Part Number
002012
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFeatures Components of Set / Accessories
6 Day(s) or more Size (mm): W220 × H300 × D40Insulated pliers (0306-180), insulated needle-nose pliers (2616-200), insulated slant nippers (7006-160)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Item / Set Classification Set Mass(g) 960 JAN Code 4003773012412

Please check the type/dimensions/specifications of the part 002012 in the Safety Lock 002012 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 002012 ในชุด Safety Lock 002012

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)