• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electro Pliers Comfort (SB) 1382-200

Electro Pliers Comfort (SB) 1382-200

· 6-in-1 multifunctional pliers for electrical works.
· Use for grasping, bending, deburring, cable cutting, peeling and end sleeve crimping of flat and round materials.
· The grasping surface of the tip part has been made smooth in order to grasp without scratching single wires. The grasping surface and pipe grip for grasping flat and round materials have been made saw tooth-shaped.
· Can machine embedded junction boxes and debur through holes using the outer-side edge of the jaw.
· Slim structure that can easily reach the object being worked on.
· Forged for increased hardness.
· Made from oil quenched and tempered special tool steel.
· Ideal for all sorts of electrical work.
[Precautions]
*Cannot cut steel wires.
* Comfort handle (main item) is not insulated.

Part Number
1382-200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpecifications Features
1 Day(s) Head finish: black anti-rust coat, polished. Handle specifications: comfortStyle: flat mouth. Flat gripping surface/grasping surface with linear cuts

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
Single Item / Set Classification Single item Mass(g) 280 Stripping Capacity(mm2) 0.75–1.5/2.5
JAN Code 4003773075271

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1382-200 in the Electro Pliers Comfort (SB) 1382-200 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1382-200 ในชุด Electro Pliers Comfort (SB) 1382-200

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)