• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electronics Nippers 7952-125

Electronics Nippers 7952-125

· High-precision nippers that are ideal for cutting work related to extreme-precision electronics and precision equipment.
· The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 64.
· The joint part is high-precision and does not have play or backlash.
· The opening can be opened without resistance due to the double open springs.
· The head has a matte finish.
· Reduces the burden on the worker due to its lightweight body.
· The material is forged, high-grade ball bearing steel.
· Never mistakenly drop and lose sight of cut pieces in the substrate with the included wire pliers that hold the cut pieces.

Part Number
7952-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpecifications Features
6 Day(s) or more Head Finish: Polished. Handle specifications: comfortStyle: tapered head, cutting surface with very small bevels.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 125
Single Item / Set Classification Single item Mass(g) 58 Soft Wire Cutting Capacity(mm φ) 0.2–1.3
Medium Hard Wire Cutting Capacity(mm φ) 0.9 Hard Wire Cutting Capacity(mmφ) 0.5 Opening Tip Length(mm) 11
Joint Part Width(mm) 11 JAN Code 4003773065135

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7952-125 in the Electronics Nippers 7952-125 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7952-125 ในชุด Electronics Nippers 7952-125

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)