• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Assembly Pack 002011 (Part Numbers)

Assembly Pack 002011

· Set of pliers/nippers/needle-nose pliers that use a comfortable handle.
· High visual effect package design (with a wide opening hole for a hook).

Part Number
002011
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFeatures Components of Set / Accessories
6 Day(s) or more Size (mm): W170 × H370 × D40Pliers (0302-180), needle-nose pliers (2612-200), slant nippers (7002-160)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Item / Set Classification Set Mass(g) 810 JAN Code 4003773012405

Please check the type/dimensions/specifications of the part 002011 in the Assembly Pack 002011 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 002011 ในชุด Assembly Pack 002011

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)