• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Replacement Blade 9856-09

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

9856-09

Part Number
9856-09
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Total Length(mm) 185 Mass(g) 17 JAN Code 4003773030829

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9856-09 in the Replacement Blade 9856-09 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9856-09 ในชุด Replacement Blade 9856-09

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)