• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spare Die 9739-06

· Spare Die(9733-01, 9733-02 )
· For insulated terminals

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

9739-06

Part Number
9739-06
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Mass(g) 45 JAN Code 4003773070085

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9739-06 in the Spare Die 9739-06 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9739-06 ในชุด Spare Die 9739-06

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)