• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Crimping Die 9749-35

Crimping Die 9749-35

· Crimping Die (for 9743-200).
· For spark plug connectors.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

9749-35

Part Number
9749-35
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Mass(g) 52 JAN Code 4003773034315

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9749-35 in the Crimping Die 9749-35 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9749-35 ในชุด Crimping Die 9749-35

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)