• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

No.510 Eco-Value (Thin Shaft Type)

No.510 Eco-Value (Thin Shaft Type)

[Features]
· A black colored and tough-wearing grip with a hard appearance.
· The unique shape of the grip fits well in your palm and allows you to reliably transmit torque.
· Has a thin, long shape; ideal for tightening screws in tights spaces.
· Champagne gold plated for maintaining blade tip precision.

Part Number
5101100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHandle diameter
(mm)
10 Day(s) or more 19.8

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) No.1 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Round Magnet Available Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Resin Overall Length(mm) 178
Shaft Diameter(mm) 4

Please check the type/dimensions/specifications of the part 5101100 in the No.510 Eco-Value (Thin Shaft Type) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5101100 ในชุด No.510 Eco-Value (Thin Shaft Type)

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)