• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hand Flag EA916XL-16

Hand Flag EA916XL-16

【Product Specifications】
・Material …Polyester
・Accessories …Double-Sided Tape
・Stick size …650mm
・size …450×450mm
・Color …Red
・Qty. Per Unit …5 Pcs

Part Number
EA916XL-16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA916XL-16 in the Hand Flag EA916XL-16 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA916XL-16 ในชุด Hand Flag EA916XL-16

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)