• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Fine Line Masking Tape

Fine Line Masking Tape

[Product Description]
If you need the edge of your painting to be sharp, clean, and overall attractive in appearance, then look no further than our wide selection of fine line masking tapes.

[Applications]
Masking painting partings

[Features]
· The high flexibility and clean edges make for excellent masking performance.
· Thinner than paper-based tapes, so even when changing colors the edge of the paint will remain thin, reducing the amount that the paint swells up.
· Uses an adhesive with high heat resistance, so even if the tape is removed it won't leave behind any adhesive.
· The backing is highly solvent-resistant, which means the tape has a wide range of applications.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4734-[5-150/1]-12M
4734-[5-150/1]-50M
Part NumberVolume DiscountDays to ShipWidth
(mm)
Length
(m)
Adhesive Force (N/cm)
4 Day(s) or more 5 ~ 15012-
4 Day(s) or more 5 ~ 15050-

Loading...

  1. 1

Basic Information

Color Blue Type Thickness(mm) 0.05

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)