• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Shading Goggles GCV-64

Shading Goggles GCV-64

These goggles combine the protection performance of protective goggles and the shielding of harmful light seen in shielding glasses.
Snug fit makes it possible to achieve excellent protection.
[Features]
· Material: cellulose acetate
· Color: green type
· Blocks harmful ultraviolet radiation and infrared radiation.
· Shading number: 1.7

Part Number

Configured Part Number is shown.

GCV-64

Part Number
GCV-64
Part NumberVolume DiscountDays to ShipMass
(g)
Amount Of Content
6 Day(s) or more 791 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shape Goggles Application Light Shield Shade degree 1.7
Lens Cellulose Acetate Lens color Green Type Frame Soft Vinyl
Frame color Clear Ventilation Indirect ventilation Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part GCV-64 in the Shading Goggles GCV-64 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)