• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Digital salt concentration meter

Digital salt concentration meter

[Features]
· Compact and easy to carry.
· With hold function.
· With an automatic temperature compensation (ATC) function.
· With conductivity measurement function.
· Equipped with a liquid temperature measurement function.
· Protection grade IPX5* ensures secure use even when exposed to water.
* Waterproof performance: Water splashes from any direction have no harmful impact.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

72799

 
Part Number
72799
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
8 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Concentration Meter Measuring Range(%) Saline Density: 0-8.0 Measuring Range(S/m) Conductivity: 0-200 mS/cm
Application Water quality research / Food Measuring Range Temperature: 0-60°C Minimum Display Salt Concentration: 0.1%, Conductivity: 1μS/cm, Temperature: 0.1°C

Please check the type/dimensions/specifications of the part 72799 in the Digital salt concentration meter series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)