• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Soil Thermometer

Soil Thermometer

[Features]
· A geothermal thermometer used by inserting it into soil (in the ground or in plant pots) for temperature control in germination, nursing seedlings and potted plants.
· Plant growth and soil temperature are closely related. A soil thermometer which allows effective cultivation through confirmation of the optimum growing temperature, which is different depending on the type of plant.
· The O-3 is a small, colorful three-piece set.
· The O-4 can simultaneously measure air and ground temperature.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
72622
72623
72624
72627
72630
72633
72636
72639
Part NumberVolume DiscountDays to ShipTemperature Measuring Range
(°C)
Type Accuracy (Temperature)
(°C)
1 Scale: Temperature
(°C)
Main Body Size
(mm)
Mass
(g)
Material Features
8 Day(s) or more -10 – 50O-2 White±11190×25×720Main Body: Polystyrene ResinHook Socket Head Cap
8 Day(s) or more 10–50O-3 Mini A Red / Orange / Purple±2256×17×31Main Body: Yupo Paper-
8 Day(s) or more Ground Temperature-Use: -10 - 50 Atmospheric Temperature-Use: -20 - 50O-4 for Geothermal Temperature - White±11245×35×736Main Body: Polystyrene ResinHook Socket Head Cap
8 Day(s) or more -10 – 50O-2 Yellow±11190×25×720Main Body: Polystyrene ResinHook Socket Head Cap
8 Day(s) or more -10 – 50O-2 Blue±11190×25×720Main Body: Polystyrene ResinHook Socket Head Cap
8 Day(s) or more 10–50O-3 Mini B Black / Blue / Green±2256×17×31Main Body: Yupo Paper-
8 Day(s) or more Ground Temperature-Use: -10 - 50 Atmospheric Temperature-Use: -20 - 50O-4 for Geothermal Temperature - Yellow±11245×35×736Main Body: Polystyrene ResinHook Socket Head Cap
8 Day(s) or more Ground Temperature-Use: -10 - 50 Atmospheric Temperature-Use: -20 - 50O-4 for Geothermal Temperature - Blue±11245×35×736Main Body: Polystyrene ResinHook Socket Head Cap

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Thermometer

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)