• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Trash Picker EA340XC-100

Trash Picker EA340XC-100

【Product Specifications】
・Material-Shaft: aluminum, Grip: resin, Tip: TPR
・Length-990mm

Part Number
EA340XC-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA340XC-100 in the Trash Picker EA340XC-100 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA340XC-100 ในชุด Trash Picker EA340XC-100

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)