• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Aqua Drill EX VF Tip TVF

PDF

Japanese Only

 
Part Number
TVF1400
TVF1410
TVF1420
TVF1430
TVF1440
TVF1450
TVF1460
TVF1470
TVF1480
TVF1490
TVF1500
TVF1510
TVF1520
TVF1530
TVF1540
TVF1550
TVF1560
TVF1570
TVF1580
TVF1590
TVF1600
TVF1610
TVF1620
TVF1630
TVF1640
TVF1650
TVF1660
TVF1670
TVF1680
TVF1690
TVF1700
TVF1710
TVF1720
TVF1730
TVF1740
TVF1750
TVF1760
TVF1770
TVF1780
TVF1790
TVF1800
TVF1810
TVF1820
TVF1830
TVF1840
TVF1850
TVF1860
TVF1870
TVF1880
TVF1890
TVF1900
TVF1910
TVF1920
TVF1930
TVF1940
TVF1950
TVF1960
TVF1970
TVF1980
TVF1990
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDiameter Dc
(mm)
Applicable Holder tip angle
(Degree)
Diameter tolerance
(mm)
Coating Details
5 Day(s) or more 14AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14140°h7AQ EX Coating
5 Day(s) or more 14.1AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 14.2AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 14.3AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 14.4AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14140°h7AQ EX Coating
3 Day(s) or more 14.5AQDEXVF1.5D14,AQDEXVF3D14,AQDEXVF5D14,AQDEXVF8D14140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 14.6AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 14.7AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 14.8AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 14.9AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
3 Day(s) or more 15AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 15.1AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 15.2AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 15.3AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 15.4AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
3 Day(s) or more 15.5AQDEXVF1.5D15,AQDEXVF3D15,AQDEXVF5D15,AQDEXVF8D15140°h7AQ EX Coating
4 Day(s) or more 15.6AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 15.7AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
5 Day(s) or more 15.8AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 15.9AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
3 Day(s) or more 16AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
4 Day(s) or more 16.1AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 16.2AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 16.3AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 16.4AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 16.5AQDEXVF1.5D16,AQDEXVF3D16,AQDEXVF5D16,AQDEXVF8D16140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 16.6AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 16.7AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 16.8AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 16.9AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
3 Day(s) or more 17AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 17.1AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
5 Day(s) or more 17.2AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 17.3AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 17.4AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
3 Day(s) or more 17.5AQDEXVF1.5D17,AQDEXVF3D17,AQDEXVF5D17,AQDEXVF8D17140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 17.6AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
Quote 17.7AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 17.8AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
5 Day(s) or more 17.9AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
5 Day(s) or more 18AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 18.1AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
5 Day(s) or more 18.2AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 18.3AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 18.4AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
3 Day(s) or more 18.5AQDEXVF1.5D18,AQDEXVF3D18,AQDEXVF5D18,AQDEXVF8D18140°h7AQ EX Coating
5 Day(s) or more 18.6AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
Same day 18.7AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
Same day 18.8AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
4 Day(s) or more 18.9AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
3 Day(s) or more 19AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 19.1AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 19.2AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 19.3AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 19.4AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
3 Day(s) or more 19.5AQDEXVF1.5D19,AQDEXVF3D19,AQDEXVF5D19,AQDEXVF8D19140°h7AQ EX Coating
Quote 19.6AQDEXVF1.5D20,AQDEXVF3D20,AQDEXVF5D20,AQDEXVF8D20140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 19.7AQDEXVF1.5D20,AQDEXVF3D20,AQDEXVF5D20,AQDEXVF8D20140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 19.8AQDEXVF1.5D20,AQDEXVF3D20,AQDEXVF5D20,AQDEXVF8D20140°h7AQ EX Coating
6 Day(s) or more 19.9AQDEXVF1.5D20,AQDEXVF3D20,AQDEXVF5D20,AQDEXVF8D20140°h7AQ EX Coating

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Tool Material Type Carbide Coating Type For General Steels (AlCrN, etc.)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)