• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Aqua Drill EX Oil Hole 3-Flute 3D AQDEXOH3F3D

Aqua Drill EX Oil Hole 3-Flute 3D AQDEXOH3F3D

[Features]
· 3-flute cutting edge with excellent cutting balance ideal for high-precision machining.
· Capable of highly-efficient hole drilling up to 3 times the drill diameter.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
AQDEXOH3F3D0300
AQDEXOH3F3D0310
AQDEXOH3F3D0320
AQDEXOH3F3D0330
AQDEXOH3F3D0340
AQDEXOH3F3D0350
AQDEXOH3F3D0360
AQDEXOH3F3D0370
AQDEXOH3F3D0380
AQDEXOH3F3D0390
AQDEXOH3F3D0400
AQDEXOH3F3D0410
AQDEXOH3F3D0420
AQDEXOH3F3D0430
AQDEXOH3F3D0440
AQDEXOH3F3D0450
AQDEXOH3F3D0460
AQDEXOH3F3D0470
AQDEXOH3F3D0480
AQDEXOH3F3D0490
AQDEXOH3F3D0500
AQDEXOH3F3D0510
AQDEXOH3F3D0520
AQDEXOH3F3D0530
AQDEXOH3F3D0540
AQDEXOH3F3D0550
AQDEXOH3F3D0560
AQDEXOH3F3D0570
AQDEXOH3F3D0580
AQDEXOH3F3D0590
AQDEXOH3F3D0600
AQDEXOH3F3D0610
AQDEXOH3F3D0620
AQDEXOH3F3D0630
AQDEXOH3F3D0640
AQDEXOH3F3D0650
AQDEXOH3F3D0660
AQDEXOH3F3D0670
AQDEXOH3F3D0680
AQDEXOH3F3D0690
AQDEXOH3F3D0700
AQDEXOH3F3D0710
AQDEXOH3F3D0720
AQDEXOH3F3D0730
AQDEXOH3F3D0740
AQDEXOH3F3D0750
AQDEXOH3F3D0760
AQDEXOH3F3D0770
AQDEXOH3F3D0780
AQDEXOH3F3D0790
AQDEXOH3F3D0800
AQDEXOH3F3D0810
AQDEXOH3F3D0820
AQDEXOH3F3D0830
AQDEXOH3F3D0840
AQDEXOH3F3D0850
AQDEXOH3F3D0860
AQDEXOH3F3D0870
AQDEXOH3F3D0880
AQDEXOH3F3D0890
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDiameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
tip angle
(Degree)
Torsional Angle
(°)
Shank diameter tolerance Coating Details Diameter tolerance
Quote 31768314025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 3.12072414025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 3.22072414025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 3.32072414025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 3.42072414025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 3.52072414025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 3.62272414025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 3.72272414025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 3.82272414025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 3.92272414025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 42272414025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 4.12580514025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 4.22580514025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 4.32580514025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 4.42580514025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 4.52580514025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 4.62780514025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 4.72780514025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 4.82780514025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 4.92780514025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 52780514025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 5.12782614025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 5.22782614025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 5.32782614025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 5.42782614025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 5.52782614025~30h6AQEX Coatingjs6
Same day 5.63082614025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 5.73082614025~30h6AQEX Coatingjs6
Same day 5.83082614025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 5.93082614025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 63082614025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 6.13288714025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 6.23288714025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 6.33288714025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 6.43288714025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 6.53288714025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 6.63588714025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 6.73588714025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 6.83588714025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 6.93588714025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 73588714025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 7.13794814025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 7.23794814025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 7.33794814025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 7.43794814025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 7.53794814025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 7.64094814025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 7.74094814025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 7.84094814025~30h6AQEX Coatingjs6
Quote 7.94094814025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 84094814025~30h6AQEX Coatingjs6
7 Day(s) or more 8.142100914025~30h6AQEX Coatingjs6
7 Day(s) or more 8.242100914025~30h6AQEX Coatingjs6
7 Day(s) or more 8.342100914025~30h6AQEX Coatingjs6
7 Day(s) or more 8.442100914025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 8.542100914025~30h6AQEX Coatingjs6
4 Day(s) or more 8.645100914025~30h6AQEX Coatingjs6
7 Day(s) or more 8.745100914025~30h6AQEX Coatingjs6
7 Day(s) or more 8.845100914025~30h6AQEX Coatingjs6
7 Day(s) or more 8.945100914025~30h6AQEX Coatingjs6

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron Tool Material Type Carbide Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type For General Steels (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole Available

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)