• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Screw Thread Micrometers SERIES 126

Screw Thread Micrometers SERIES 126

• For Metric/Unified threads (pair)
Matching anvils/spindle tips included:
0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI (126-801)
0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI (126-802)
1 - 1.75mm/24 - 14TPI (126-803)
2 - 3mm/13 - 9TPI (126-804)
3.5 - 5mm/8 - 5TPI (126-805)
5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI (126-806)

Part Number
126-800
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Accessories Detailed Type Matching anvils/spindle tips included: 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI (126-801)0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI (126-802)1 - 1.75mm/24 - 14TPI (126-803)2 - 3mm/13 - 9TPI (126-804)3.5 - 5mm/8 - 5TPI (126-805)5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI (126-806)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 126-800 in the Screw Thread Micrometers SERIES 126 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 126-800 ในชุด Screw Thread Micrometers SERIES 126

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)