• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thermo Label LI-45 40 Pcs

Thermo Label LI-45 40 Pcs

【Product Specifications】
・Model number: LI-45
・Discoloration accuracy: +/- 2℃
・Size: Base/30 x 30mm, Thermochromic element/φ11mm
・Quantity: 1 box (40 sheets)
・Discoloration temperature: -45℃
・Primary color -> incident color: White -> black
・Irreversibility

Part Number
1-631-21
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-631-21 in the Thermo Label LI-45 40 Pcs series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-631-21 ในชุด Thermo Label LI-45 40 Pcs

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)