• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Digital Storage Oscilloscope GDS-2102A

Digital Storage Oscilloscope GDS-2102A

【Product Specifications】
・Number of channels: 2
・Sampling: 2GS/s (for half channel), 1GS/s (for whole channel)
・Maximum memory length: 2M point (for half channel)
・Power consumption: Approximately 55W 80VA
・Vertical resolution/sensitivity: 8 bits, 1mV - 10V/div, 1 - 2 - 5 steps
・Calculation function: Four arithmetic operations (+, -, x, ÷), FFT (dBVrms, Linear rms), extended arithmetic (differential, Integral, √)
・Power supply: AC 100 - 240V, 50/60Hz
・Size: 380 x 145 x 220mm
・Weight: Approx 4.2kg
・Oscilloscope
・Frequency band (MHz): 100
・2 channels
・Model number: GDS-2102A

Part Number

Configured Part Number is shown.

1-4922-12

Part Number
1-4922-12
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
21 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-4922-12 in the Digital Storage Oscilloscope GDS-2102A series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)