• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thermo-Hygro Transmitter HD9009TRR

Thermo-Hygro Transmitter HD9009TRR

【Product Specifications】
・Model number: HD9009TRR
・0 - 1V output type
・Measuring method: Temperature/Pt100Ω sensor 100Ω, Humidity/capacitance type
・Measurement range: Temperature/-40 to +80℃, Humidity/5 - 98%RH
・Accuracy: Temperature/+/- 0.25℃, Humidity (at 20℃)/+/- 2% (5 - 90%RH), +/- 2.5% (other)
・Power supply: 5 - 35VDC (2mA)
・Cable length (MAX): 10m
・Size: φ26 x 225mm

Part Number
1-3746-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
16 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-3746-02 in the Thermo-Hygro Transmitter HD9009TRR series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3746-02 ในชุด Thermo-Hygro Transmitter HD9009TRR

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)