• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

ABSOLUTE Digimatic Caliper 550 Series

ABSOLUTE Digimatic Caliper 550 Series

• Offers a resolution of 0.01mm with corresponding accuracy.
• Incorporates an Absolute measurement system.
No need to reset the origin after switching on.
(Refer to page D-8 for a description of Absolute measurement.)
• Code Nos. 550-301-10, 550-331-10, 550-311-10 and 550-341-10: IP67
(These models are not a waterproof type. Therefore a rustproofing shall be applied after use.)
• Allows integration into statistical process control and measurement systems for
models with measurement data output connector.• ID measurement value: displayed value +
(the minimum inside measurement value mentioned below).
OFFSET switch allows to input a compensation value so that the measurement value
can be read directly (Code No. 550-301-10, 550-331-10, 550-311-10 and 550-341-10).
Preset function allows to set a desired starting point
(Code Nos. 550-331-10 and 550-341-10).

Part Number
550-207-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งS
(mm)
D
(mm)
J
(mm)
R
(mm)
3 Day(s) 241409510

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Special Calipers Shape Vernier Calipers Display Method Digital Maximum Measuring Length (Adjustment Range(mm) 0~1000
Measuring Range(mm) 0 - 1000mm (20.1 - 1020mm) Usable main unit Accuracy: ±0.07mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 550-207-10 in the ABSOLUTE Digimatic Caliper 550 Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 550-207-10 ในชุด ABSOLUTE Digimatic Caliper 550 Series

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)