• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Beam Profiler 30μm - 5mm

Beam Profiler 30μm - 5mm

【Product Specifications】
・Model number: LBP-BD30
・Beam diameter: 30μm - 5mm
・Measurable beam diameter: 30μm - 5mm
・Measurable wavelength: 400 - 1100nm
・Measurable input light: - 1μW/cm2
・Power specification: DC5V (power supplied from USB connector)
・Main unit size: 50 x 47 x 49.7mm
・Weight: Approx 120g

Part Number
3-6833-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-6833-02 in the Beam Profiler 30μm - 5mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6833-02 ในชุด Beam Profiler 30μm - 5mm

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)