• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Cable and Hose Hanger EA951FY-51

Cable and Hose Hanger EA951FY-51

【Product Specifications】
・Material- ABS resin
・Permits secure fixing according to hose and cable thickness.
・Equipped with T-type handle for convenience of carrying.
・Holding dia.-25mm
・Load capacity(kg)-11
・Size(mm)-38x38x57(H)

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA951FY-51

Part Number
EA951FY-51
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951FY-51 in the Cable and Hose Hanger EA951FY-51 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)