• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Protective Sneakers EA998TX-29A

Protective Sneakers EA998TX-29A

【Product Specifications】
・JIS (S class) equivalent item
・Steel toe guard built in
・Material-Dorsum: synthetic leather, Sole: urethane oil-proof sole
・Width-4E
・Dim.…29.0㎝

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA998TX-29A

Part Number
EA998TX-29A
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA998TX-29A in the Protective Sneakers EA998TX-29A series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)