• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Screw Clamp EA984DD-75

Screw Clamp EA984DD-75

【Product Specifications】
・Forged hardened steel
・Max. opening…75mm
・Opening depth…76mm
・Max. clamp load…5,000kg

Part Number
EA984DD-75
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA984DD-75 in the Screw Clamp EA984DD-75 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA984DD-75 ในชุด Screw Clamp EA984DD-75

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)