• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stopper Plate EA949RL-63

Stopper Plate EA949RL-63

【Product Specifications】
・Material-Steel (S45C)
・Thickness accuracy-±0.01mm
・Applicable bolt with a hexagonal hole-M8
・Use this product for stopping a colliding object at a certain position.
・This tool provides a highly reliable stop position when attached at 2 positions: the transfer machine side and the stop position.
・Hexagonal bolt hole…2 pcs
・A…50
・B…50
・C…15

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949RL-63

Part Number
EA949RL-63
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949RL-63 in the Stopper Plate EA949RL-63 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RL-63 ในชุด Stopper Plate EA949RL-63

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)