• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Dry Diamond Core Drill (SDS Shank) EA865CA-70

Dry Diamond Core Drill (SDS Shank) EA865CA-70

【Product Specifications】
・Only for rotation
・Poly-click shank
・Replacement shank (P.749)-EA822A-7 (for CA-25 to CA-45), EA822A-8 (for CA-50 to CA-160)
・Effective length-150mm
・Blade dia.…70mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA865CA-70

Part Number
EA865CA-70
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA865CA-70 in the Dry Diamond Core Drill (SDS Shank) EA865CA-70 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA865CA-70 ในชุด Dry Diamond Core Drill (SDS Shank) EA865CA-70

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)