• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Dry Diamond Core Drill EA865C-90

Dry Diamond Core Drill EA865C-90

【Product Specifications】
・Only for rotation
・Poly-click shank
・Effective length-150mm
・Blade dia.…90mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA865C-90

Part Number
EA865C-90
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA865C-90 in the Dry Diamond Core Drill EA865C-90 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA865C-90 ในชุด Dry Diamond Core Drill EA865C-90

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)