• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiN COATED] Long Spiral Tap EA829SC-3

[TiN COATED] Long Spiral Tap EA829SC-3

【Product Specifications】
・Material-High vanadium high-speed steel (HSSE)
・TiN coating
・Chamfer-2.5P
・Materials to be cut-Low- and medium-carbon steel, stainless steel
・Nominal…M3 x 0.5
・Length…100mm

Part Number
EA829SC-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829SC-3 in the [TiN COATED] Long Spiral Tap EA829SC-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829SC-3 ในชุด [TiN COATED] Long Spiral Tap EA829SC-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)