• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiN COATED] Spiral Tap EA829SB-12C

[TiN COATED] Spiral Tap EA829SB-12C

【Product Specifications】
・Material-High vanadium high-speed steel (HSSE)
・TiN coating
・Materials to be cut-Low- and medium-carbon steel, stainless steel
・Chamfer-2.5P
・Nominal…M12 x 1.25
・Length…82mm

Part Number
EA829SB-12C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829SB-12C in the [TiN COATED] Spiral Tap EA829SB-12C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829SB-12C ในชุด [TiN COATED] Spiral Tap EA829SB-12C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)