• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[HSSE] Long Point Tap EA829PD-12

[HSSE] Long Point Tap EA829PD-12

【Product Specifications】
・Material-High vanadium high-speed steel (HSSE)
・Chamfer-5P
・For the case that thread protrusion length is insufficient
・Nominal…M12 x 1.75
・Length…150

Part Number
EA829PD-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829PD-12 in the [HSSE] Long Point Tap EA829PD-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829PD-12 ในชุด [HSSE] Long Point Tap EA829PD-12

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)