• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[HSSE] Point Tap EA829PC-5

[HSSE] Point Tap EA829PC-5

【Product Specifications】
・Material-High vanadium high-speed steel (HSSE)
・Chamfer-5P
・For general use. For work materials including carbon steel, alloy steel, and nonferrous metal from which coiled swarf is produced
・Nominal…M5 x 0.9
・Length (mm)…60

Part Number
EA829PC-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829PC-5 in the [HSSE] Point Tap EA829PC-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829PC-5 ในชุด [HSSE] Point Tap EA829PC-5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)