• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[HSSE] Point Tap EA829PC-22C

[HSSE] Point Tap EA829PC-22C

【Product Specifications】
・Nominal…M22 x 1.5
・Length (mm)…115

Part Number
EA829PC-22C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829PC-22C in the [HSSE] Point Tap EA829PC-22C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829PC-22C ในชุด [HSSE] Point Tap EA829PC-22C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)