• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hand Tap (SKS2) EA829DB-20C

Hand Tap (SKS2) EA829DB-20C

【Product Specifications】
・Material-SKS_2
・JIS 3 class
・Tap to finish
・Nominal diameter -M20×1.5
・Length-95mm
・■Width-12mm

Part Number
EA829DB-20C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829DB-20C in the Hand Tap (SKS2) EA829DB-20C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829DB-20C ในชุด Hand Tap (SKS2) EA829DB-20C

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)