• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Co-HSS] Taper Shank Countersink EA827HR-40

[Co-HSS] Taper Shank Countersink EA827HR-40

【Product Specifications】
・Material-Co-HSS
・Tip-90°
・Blade qty-5 pcs
・Max dia.…40.0mm
・MT shank No.…3

Part Number
EA827HR-40
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA827HR-40 in the [Co-HSS] Taper Shank Countersink EA827HR-40 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA827HR-40 ในชุด [Co-HSS] Taper Shank Countersink EA827HR-40

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)