• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Taper Shank] Countersink EA827HP-80

[Taper Shank] Countersink EA827HP-80

【Product Specifications】
・Material-HSS
・Tip-90°
・Blade qty-3 pcs
・Max dia.…80.0mm
・MT shank No.…4

Part Number
EA827HP-80
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA827HP-80 in the [Taper Shank] Countersink EA827HP-80 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA827HP-80 ในชุด [Taper Shank] Countersink EA827HP-80

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)