• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

[TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-4.5

[TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-4.5

【Product Specifications】
・Material-Co-HSS (cobalt high-speed steel), TiN coated
・Tip OD…4.5
・Length…60
・Shank dia.…8

Part Number
EA824RB-4.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824RB-4.5 in the [TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-4.5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824RB-4.5 ในชุด [TiN Coat] Co-HSS 4-Blade End Mill EA824RB-4.5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)