• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coat] Co-HSS Power Long Drill EA824PD-2.8

[TiAIN Coat] Co-HSS Power Long Drill EA824PD-2.8

【Product Specifications】
・Material-Co-HSS (Cobalt high-speed steel)
・AG coating
・Ideal for processing deep holes of materials from raw materials to mold steel.
・This dril can process a deep hole of L/15 to 20 without stopping.
・Tip dia.…2.8
・Length…150
・Groovelength…100

Part Number
EA824PD-2.8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824PD-2.8 in the [TiAIN Coat] Co-HSS Power Long Drill EA824PD-2.8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824PD-2.8 ในชุด [TiAIN Coat] Co-HSS Power Long Drill EA824PD-2.8

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)