• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-16C

[TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-16C

【Product Specifications】
・Dia. x Length…16 x 115
・Groove L…35

Part Number
EA824PC-16C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824PC-16C in the [TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-16C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824PC-16C ในชุด [TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-16C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)