• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-12A

[TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-12A

【Product Specifications】
・Material-Co-HSS (Cobalt high-speed steel)
・AG coating
・Chamfer--3 to -20: 60°, -3A to -20A: 90°, -3B to -20B: 120°, -3C to -20C: 140°
・Starting drill for positioning
・Co-HSS starting drill can be used for work from centering and chamfering to processing V-grooves.
・Multifunctional, and available with various angles
・Dia. x Length…12 x 102
・Groove L…30

Part Number
EA824PC-12A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824PC-12A in the [TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-12A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824PC-12A ในชุด [TiAIN Coat] Co-HSS Starting Drill EA824PC-12A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)