• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

HSS Noss Drill EA824NV-16.0

HSS Noss Drill EA824NV-16.0

【Product Specifications】
・Material-HSS (high-speed steel)
・With protection ring for 9.5mm or 12.7mm shank dia.
・Tip dia.…16.0
・Length…120
・Groove Length…65mm
・Shank dia.…9.5

Part Number
EA824NV-16.0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824NV-16.0 in the HSS Noss Drill EA824NV-16.0 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824NV-16.0 ในชุด HSS Noss Drill EA824NV-16.0

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)