• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

[TiAIN Coat] Short Drill for Stainless Steel EA824NS-8.5S

[TiAIN Coat] Short Drill for Stainless Steel EA824NS-8.5S

【Product Specifications】
・Tipdia.…8.5
・L…87
・GrooveL…37
・Shankdia.…10

Part Number
EA824NS-8.5S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824NS-8.5S in the [TiAIN Coat] Short Drill for Stainless Steel EA824NS-8.5S series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824NS-8.5S ในชุด [TiAIN Coat] Short Drill for Stainless Steel EA824NS-8.5S

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)