• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

[TiAIN Coat] Drill for Stainless Steel EA824NS-8.5

[TiAIN Coat] Drill for Stainless Steel EA824NS-8.5

【Product Specifications】
・Material-High-alloy high-speed steel
・For stainless steel
・Blade tip dia.x Length…8.5 x 125mm
・Groove Length…75mm
・Shank dia.…10mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA824NS-8.5

Part Number
EA824NS-8.5
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824NS-8.5 in the [TiAIN Coat] Drill for Stainless Steel EA824NS-8.5 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)