• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-7.1

[TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-7.1

【Product Specifications】
・Material-HSS (high-speed steel)
・TiN coating
・For steel of thickness ≦ 82D, rolled steel for general structure, carbon steel, alloy steel
・Blade tip dia. x Length…7.1 x 109mm
・Groove Length…69mm

Part Number
EA824NJ-7.1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824NJ-7.1 in the [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-7.1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824NJ-7.1 ในชุด [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-7.1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)